امروز : چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

با توجه به این‌که قیمت پایه به‌عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و هم‌چنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت، قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به‌علاوه سود معادل ۱۸ درصد سالانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷/۵ درصد سالانه است (مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن)

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت آرین ماهتاب گستر به حجم 400 میلیارد ریال امروز  13 اسفندماه 96 در بورس انرژی ایران خبر داد.

محمودرضا خواجه نصیری، درباره مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد برق در دست انتشار این تامین سرمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین مالی شرکت آرین ماهتاب گستر، سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت، گفت: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل 18 درصد سالانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل 17.5 درصد سالانه است.

وی افزود: قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه نیز قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل 17 درصد سالانه به صورت روزشمار است.

خواجه نصیری در زمینه بازده این اوراق تصریح کرد: در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از 1.18 ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد ناشر می تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد برق به قیمت 1.18 ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کند که دراین صورت بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر 18 درصد خواهد بود. اما در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از 1.175 ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت 1.175 ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه به ناشر اقدام کنند و در نتیجه بازدهی سالانه اوراق سلف حداقل 17.5 درصد خواهد بود.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره چگونگی پرداخت سود این اوراق گفت: اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد و خریدار می تواند در پایان دوره نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت برق در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند. مدت قرارداد یک سال از تاریخ شروع عرضه اولیه خواهد بود و دوره عرضه اولیه نیز در اطلاعیه عرضه اولیه مشخص و اعلام خواهد شد.

وی افزود: بازارگردان بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقد شوندگی اوراق را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود17درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد. کارمزد خرید و فروش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تعیین می شود.

کد خبر: 98161 تاریخ: 96/12/13 منبع: سنا