امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

سقف تأمین ارز برای واردات خدمات حداکثر تا ۹۰۰ هزار یورو به‌شرط اخذ تأییده‌های لازم از وزارت‌خانه‌های زیربط خواهد بود و از این پس تعریف ارز متقاضی در مجموعه مقررات ارزی کان‌لم‌یکن قلمداد میگردد (تسنیم)

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در صورتی که ورادکننده درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل را نداشته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد الزامی است. در این موارد ارائه پروانه ترخیص کالا به بانک جهت ایفای تعهد ارزی ضروری است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس بند 5 این بخشنامه،  سقف تامین ارز برای واردات خدمات حداکثر تا 900 هزار یورو به شرط اخذ تاییده‌های لازم از وزارت خانه‌های زیربط خواهد بود و از این پس تعریف ارز متقاضی در مجموعه مقررات ارزی کان لم یکن قلمداد میگردد.

03

04

05

کد خبر: 98357 تاریخ: 97/02/07 منبع: اقتصاد آنلاین