امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به دوازده‌ماه منتهی به فروردین‌ماه سال گذشته معادل ۹/۲ درصد پیش‌بینی شده است، این در حالی است که نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به اسفند‌ماه سال ۹۶ نسبت به دوازده‌ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۵ معادل ۹/۶ درصد بوده است (بانک مرکزی)

به گزارش اقتصاد آنلاین ، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه 1397 به عدد 115.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافت.

– شاخص مذکور در فروردین‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.9 درصد افزایش داشته است. در حالی که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه 1395 معادل 9.6 درصد بود.

 خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1396 به عدد 114.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت.

– شاخص مذکور در اسفند‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.3 درصد افزایش داشته است.

تورم فروردین 97

نرخ تورم

تورم 95

کد خبر: 98370 تاریخ: 97/02/05 منبع: اقتصاد آنلاین