امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷


شماره 249


» بیشتر

در خردادماه سال‌جاری اشخاص حقیقی ۴۱ درصد خریدها و ۳۳ درصد فروش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که حقوقی‌های بازار، سهم ۵۹ درصدی از خریدها و ۶۷ درصدی از فروش‌ها را به‌نام خود ثبت کردند (سنا)

آمارها نشان می دهد در خرداد ماه، 63 درصد معاملات توسط اشخاص حقوقی و 37 درصد معاملات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات برابر با 5470 میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقوقی کاسته و به مالکیت اشخاص حقیقی افزوده شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) به نقل از روابط عمومی بورس تهران، خرداد ماه اشخاص حقیقی 41 درصد خریدها و 33 درصد فروش ها را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که حقوقی های بازار، سهم 59 درصدی از خرید ها و 67 درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر اشخاص حقیقی طی خرداد مالکیت خود در سهام 20 گروه را اضافه کردند که در خالص خریدها گروه های زیر در رتبه 1 تا 5 این فهرست قرار دارند.

کد خبر: 98741 تاریخ: 97/04/06 منبع: سنا