امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

 


شماره 261


» بیشتر

نرخ تورم کل کشور در تیرماه سال ۹۷ به ۸/۷ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۸/۴ درصد برای دهک اول تا ۸/۹ درصد برای دهک هشتم نوسان دارد؛ فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰/۵ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (۰/۳ درصد) ۰/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد (مرکز آمار ایران)

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ١٣٩٧ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٧ برابر ٨.٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٨.٤ درصد برای دهک اول تا ٨.٩ درصد برای دهک هشتم نوسان دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٩.٤ درصد برای دهک اول تا ١١.٢ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٧.٦ درصد برای دهک دوم تا ٨.٣ درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠.٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٣ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم

کد خبر: 99084 تاریخ: 97/06/05 منبع: اقتصاد آنلاین