امروز : پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

 


شماره 261


» بیشتر

با توجه به مصوبه سود منتقل‌شده به افزایش سرمایه که شامل نرخ مالیاتی صفر شده و معاف از مالیات خواهند بود، شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده انباشته خود را به افزایش سرمایه منتقل کنند، همان میزان سود منتقل شده از مالیات بر درآمد معاف خواهد شد (مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار)

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکت ها معاف از مالیات قلمداد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، علی بیگ زاده، مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اظهار داشت: به منظور تشویق اجرای طرح های توسعه ای با استفاده از منابع داخلی و افزایش سرمایه ناشران ثبت شده نزد سازمان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی، مصوبه ای را به تصویب رساندند.

وی گفت: طبق این مصوبه سود منتقل شده به افزایش سرمایه شامل نرخ مالیاتی صفر خواهد شد و به معنای دیگر معاف از مالیات خواهد بود.

بیگ زاده در ادامه متذکر شد: با توجه به این مصوبه، شرکت هایی که سود تقسیم نشده انباشته خود را به افزایش سرمایه منتقل کنند، همان میزان سود منتقل شده، از مالیات بر درآمد موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم معاف خواهد شد.

مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص توضیح داد: این معافیت مالیاتی برای شرکت ها یک مزیت قلمداد می شود و می توانند برای افزایش سرمایه اقدام کنند.

وی در خصوص مزیت این مصوبه گفت: شرکت ها می توانند با این افزایش سرمایه توان شرکت را برای اجرای طرحهای توسعه ای با کمک منابع داخلی افزایش دهند و از طرف دیگر، با کاهش مالیات طبیعتا سود شرکتها افزایش خواهد یافت.

بیگ زاده در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه معافیت مالیاتی از تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.

کد خبر: 99199 تاریخ: 97/06/26 منبع: سنا