امروز : پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

 


شماره 261


» بیشتر

بانک مرکزی ترکیه در حال افزایش حداکثر نرخ بهره کارت‌های اعتباری است و بانک‌ها می‌توانند هر ماه ۲/۲۵ درصد برای تراکنش‌های انجام گرفته به لیر و ۱/۸۰ درصد برای تراکنش‌های انجام گرفته شده با ارزهای خارجی دریافت کنند (رویترز)

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که بهره کارت های اعتباری که تراکنش های آنها با لیر و ارزهای خارجی انجام گرفته از ماه آینده میلادی به ترتیب به ۲.۲۵ درصد و ۱.۸۰ درصد افزایش پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از رویترز، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که در حال افزایش حداکثر نرخ بهره کارت های اعتباری است و بانک ها می توانند هر ماه ۲.۲۵ درصد برای تراکنش های انجام گرفته به لیر و ۱.۸۰ درصد برای تراکنش های انجام گرفته شده با ارزهای خارجی دریافت کنند.

 نرخ بهره برای پرداخت های دارای تاخیر که با لیر انجام گرفته به حداکثر ۲.۷۵ درصد و برای پرداخت های دارای تاخیر با ارز خارجی به ۲.۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این دستورالعمل از یکم ماه آینده میلادی یعنی اکتبر اجرا خواهد شد و حاکی از افزایش نرخ بهره ۲۳ نقطه پایه ای برای کارت های اعتباری دارای تراکنش با لیر و افزایش ۱۸ نقطه پایه ای برای تراکنش های انجام گرفته شده با ارزهای خارجی برای کارت های اعتباری است. بر پایه این گزارش، این اقدام بانک مرکزی ترکیه به دنبال تصمیم افزایش ۶۲۵ نقطه پایه ای شاخص نرخ بهره بانکی و رسیدن آن به ۲۴ درصد اعمال شده است.

کد خبر: 99113 تاریخ: 97/06/26 منبع: سنا