امروز : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۷ از منابعی مانند سهم ۳۵ درصدی مالیات، ۲۷ درصدی نفت و ۱۱ درصدی اوراق تأمین خواهد شد (اقتصاد آنلاین)

درآمدهای دولت در بودجه۹۷ از منابعی مانند سهم ۳۵درصدی مالیات، ۲۷درصدی نفت و ۱۱درصوی اوراق تامین می‌شود.

 

درآمد دولت

کد خبر: 97640 تاریخ: 96/10/02 منبع: اقتصاد آنلاین