امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

با توجه به مفاد پیش‌بینى‌شده در بودجه سال آینده نشان‌دهنده وابستگى بودجه به نفت در حدود ۳۵/۹ درصد خواهد بود (اقتصاد آنلاین)

بررسى مفاد پیش بینى شده در بودجه سال آینده نشان مى دهد وابستگى بودجه به نفت در حدود 35.9 درصد خواهد بود.

نفت

 

کد خبر: 97677 تاریخ:96/10/13 منبع: اقتصاد آنلاین