امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

در جریان معاملات آذرماه سال جاری تعداد پنج میلیون برگه اوراق ‌بدهی به ارزش چهار هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در بورس دادوستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به‌ترتیب ۱۵ و ۱۳ درصد کاهش داشته است (سنا)

آذرماه امسال تعداد ۵ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال در بورس دادوستد شد که نسبت به آذرماه پارسال به ترتیب ۱۵ و ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایبنا، در جریان معاملات آذرماه امسال تعداد ۵ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در بورس دادوستد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۱۳ درصد افت را نشان می‌دهد.

در جریان معاملات آبان ماه امسال نیز تعداد ۶ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۵ هزار و ۵۹۶میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش ۵۵ درصد افت را نشان می‌دهد.

همچنین در جریان معاملات نخستین ماه پاییز امسال تعداد ۱۰ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۵۹۳میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲ و یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در آخرین ماه تابستان امسال نیز تعداد ۹ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۰۱۲ میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۴ و ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در مردادماه گذشته تعداد ۵ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴۹۷۷میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۳۱ و ۳۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در جریان معاملات تیرماه امسال تعداد ۶ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۶۴۸۲میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۷۴ و ۷۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در خرداد امسال تعداد ۸ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۷۶۲۹میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۶ و ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه نیز تعداد ۷ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۶۷۲۸میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۵۷ و ۵۶ درصد افت را نشان می‌دهد.

همچنین جریان معاملات در فروردین امسال تعداد ۴ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴۲۴۰میلیارد ریال در بورس دادوستد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۵۸ و ۶۱ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

گفتنی است؛ از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در مدت ۹ ماه تعداد ۵۹میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۵۹هزار و ۸۰ میلیارد ریال در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش ۱۷درصد افت را نشان می‌دهد.

کد خبر: 97709 تاریخ: 96/10/09 منبع: سنا