امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

در آذرماه سال جاری، میانگین روزانه ارزش معاملات به ۲,۴۳۹ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۱,۱۶۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۸۰ هزار و ۷۴۸ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳,۸۱۴ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان رسید (سنا)

میانگین حجم معاملات روزانه بورس اوراق بهادار در سومین ماه پاییز امسال با افزایش روبرو شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)، در سومین ماه پاییز امسال طی 19 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 2439 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 1167میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 80هزار و 748نوبت و میانگین ارزش بازار به 3814هزار و 739میلیارد تومان رسید.

در آبان ماه امسال هم طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1615 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 774میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 61هزار و 29نوبت و میانگین ارزش بازار به 354هزار و 272میلیارد تومان رسید.

در نخستین ماه پاییز امسال نیز طی 20 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1648 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 731میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 68 هزار و 441 نوبت و میانگین ارزش بازار به 346هزار و 338میلیارد تومان رسید.

در شهریورماه امسال هم طی 20 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1727 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 754میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 58 هزار و 496 نوبت و میانگین ارزش بازار به 339 هزار و 356 میلیارد تومان رسید.

همچنین در مردادماه امسال طی 22 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1825 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 773میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 50 هزار و 190 نوبت و میانگین ارزش بازار به 325 هزار و 44 میلیارد تومان رسید.

در تیرماه گذشته نیز طی 19 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1715 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 687 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 44 هزار و 685 نوبت و میانگین ارزش بازار به 324 هزار و 861 میلیارد تومان رسید.

در خردادماه هم طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1364 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 591 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 40 هزار و 894 نوبت و میانگین ارزش بازار به 320 هزار و 138 میلیارد تومان رسید.

بر اساس این گزارش؛ در اردیبهشت ماه طی 21 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات 3602 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات 1517 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات 68 هزار و 880 نوبت و میانگین ارزش بازار 335 هزار و 945 میلیارد تومان بود.

همچنین در فروردین امسال طی 17 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1929 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 945 میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 74 هزار و 853 نوبت و میانگین ارزش بازار به 328 هزار و 341 میلیارد تومان رسید.

کد خبر: 97758 تاریخ: 96/10/16 منبع: سنا