امروز : یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان سال جاری حدود ۶۲ میلیون تن است که حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

مجتمع های پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بیش از 39 میلیون و 900 هزار تن محصول تولید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود 62 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان آذر ماه امسال 14 میلیون و 768 هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 16 میلیون و 857 هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز در حدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.

تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکور درحدود هشت میلیون و 294 هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در آذر ماه امسال حدود 4.3 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 39.9 میلیون تن بوده است.

بالاترین عملکرد تولید در آذرماه امسال را مجتمع های پتروشیمی بیستون، قائد بصیر، شیمی بافت، لرستان، ارومیه، کربن ایران، مهر، لاله، مهاباد، نوری، خراسان، شازند و پلیمر کرمانشاه به خود اختصاص دادند.

کد خبر: 97813 تاریخ: 96/10/25 منبع: سنا