امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

طبق لایحه بودجه سال ۹۷، از مجموع منابع ۱,۱۹۴ میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده، سهم شرکت‌های دولتی حدود ۸۱۳ هزار میلیارد تومان است؛ بر این اساس سهم بودجه عمومی دولت ۴۲۵ هزار میلیارد تومان و با سهم ۳۵ درصدی و سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات به ۶۸ درصد رسید (تسنیم)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس لایحه بودجه سال 97، از مجموع منابع 1194 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده سهم شرکتهای دولتی حدود 813 هزار میلیارد تومان می‌باشد. بر این اساس سهم بودجه عمومی دولت 425 هزار میلیارد تومان و با سهم 35 درصدی و سهم شرکتها، بانکها و موسسات 68 درصد می‌باشد.

گفتنی است، منابع عمومی 368 هزار میلیارد تومانی دولت نیز شامل درآمد 193 هزار میلیاردی، واگذاری دارایی مالی 68 هزار میلیاردی و واگذاری دارایی سرمایه‌ای 106 هزار میلیارد تومانی می‌باشد.

بر اساس جدول زیر سهم 68 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 97 رشد 1.7 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

کد خبر: 97836 تاریخ: 96/11/02 منبع: تسنیم