امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بر اساس آمار عملکرد بودجه، از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه ۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافت و تا پایان سال این رقم به ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید (سازمان برنامه و بودجه)

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار عملکرد بودجه مصوب سال 96 تا دی ماه امسال جمع کل مصارف 239 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از 2 ماه آینده نیز 70 هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 309 هزار میلیارد تومان صرف شود.

بر این اساس اعتبارات هزینه‌ای تا 10ماهه امسال 185 هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال این رقم به 236 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در این مدت 29هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شده است و تا پایان سال نیز این رقم به 45.9 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گفتنی است، پرداخت 29 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در حالی صورت گرفته که میزان اعتبارات تخصیص داده‌شده 38.5 هزار میلیارد تومان بوده است.

کد خبر: 97838 تاریخ: 96/11/04 منبع: تسنیم