امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به‌مدت مشابه سال گذشته، به‌میزان ۹/۹ درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنلاین)

به گزارش اقتصاد آنلاین ، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، در دی ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس گروه‌های صنعت ۲.۳ درصد، هتل و رستوران یک درصد، آموزش ۰.۶ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۰.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یک درصد نسبت به ماه گذشته افزایش و گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۰.۱ درصد و حمل و نقل و انبارداری ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین اطلاعات و ارتباطات نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده است.

شاخص کل در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز معادل ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. که بر این اساس گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۱۲.۲ درصد، صنعت ۱۱.۸ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۸.۱ درصد، هتل و رستوران ۱۲.۷ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۲.۴ درصد، آموزش ۱۴ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۹.۲ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۱۲.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است.

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

کد خبر: 97879 تاریخ: 96/11/07 منبع: اقتصاد آنلاین