امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۵۳ حدود ۲۲,۵۳۳ میلیارد تومان بود در حالی‌که این رقم در سال ۹۳ به‌حدود ۶۱,۶۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت؛ به این ترتیب تولید ناخالص داخلی در این مدت حدود سه برابر شده است (مرکز آمار ایران)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به‌قیمتهای ثابت در سال 53 حدود 22533 میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در سال 93 به حدود 61667 میلیارد تومان افزایش یافته است، به این ترتیب تولید ناخالص داخلی در این مدت حدوداً 3 برابر شده است.

از سوی دیگر میزان ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی نیز در سال 93 نسبت به سال 54 و 55 رشد قابل توجهی داشته است، بر این اساس مجموع ارزش افزوده مجموع فعالیتها از 22179 میلیارد تومان به 61316 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در ادامه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی تا سال 93 قابل مشاهده است.

کد خبر: 97941 تاریخ: 96/11/16 منبع: تسنیم