امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

 


شماره 261


» بیشتر

میزان بدهی خارجی ایران در پایان تیرماه سال جاری براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار است که شش هزار و ۷۲۱ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و سه هزار و ۹۴۶ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است (بانک مرکزی)

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان تیر براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار است که۶ هزار و ۷۲۱ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۹۴۶ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۹ هزار و ۹۵میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۷۳۰ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۳۶۴ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
به گزارش دایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حجم بدهی‌های ایران در پایان خرداد ۱۰ هزار و ۴۴۱ میلیون دلار بوده که در پایان تیرماه با اندکی افزایش به ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان ماه نخست امسال ۱۱ هزار و۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در چهار ماه نخست امسال دارد.
یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان بدهی خارجی هر کشور، مقایسه آن با میزان تولید ناخالص داخلی است تا میزان کشش اقتصاد آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار می‌رود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
بدهی خارجی شامل بدهی های یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته می‌شود و می تواند شامل وام های دریافتی از بانک های خصوصی خارجی، دولت های دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد

کد خبر: 99150 تاریخ: 97/07/01 منبع: سنا