امروز : پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال گذشته به‌ میزان ۱۸/۲ درصد افزایش یافته است (مهر)

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته است.

 شاخص مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کد خبر: 99270 تاریخ: 97/07/09 منبع: مهر