امروز : سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

 


شماره 261


» بیشتر

در سازوکاری جدید برای دورزدن تحریم‌های نفتی امریکا، چینی‌ها از این پس از طریق یک بانک استانی خود با ایران کار کنند بنابراین در این شیوه جدید فروش نفت با یوآن چین صورت گرفته و مشکلی برای خرید کالا یا حتی انتقال این مبلغ از طریق کانال تعبیه شده اروپا وجود ندارد (اقتصاد آنلاین)

روز جمعه روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی از تغییر رفتار چین با ایران و حرکت به سمت آمریکا نوشته بود.

همچنین دیروز خبری مبنی بر بسته شدن بانک کنلون چین به روی ایرانی ها منتشر شد که نگرانی های بزرگی را در بین تجار و بازرگانان ایجاد کرد. این نگرانی ها سبب شد تا خبرنگاراقتصاد آنلاین به منابع مختلف در درون دولت و نیز در سفارت چین رجوع کند.

بر اساس اطلاع خبرنگار اقتصاد آنلاین از منابع آگاه و مورد تایید این رسانه، بسته شدن بانک کنلون چین به روی ایران نه ناشی از تغییر استراتژی چین در دور شدن از ایران بلکه به دلیل تغییر تاکتیک چین در مبارزه با تحریم های آمریکا و با هماهنگی ایران بوده است.

بر اساس اطلاعات واصله به اقتصاد آنلاین مقرر شده است تا در سازوکاری جدید برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا، چینی ها از این پس از طریق یک بانک استانی خود با ایران کار کنند. در این شیوه جدید فروش نفت با یوان چین صورت گرفته و مشکلی برای خرید کالا یا حتی انتقال این مبلغ از طریق کانال تعبیه شده اروپا وجود ندارد.

حتی برخی منابع در سفارت چین خبر از افزایش میزان خرید نفت از ایران در قالب قراردادهایی جدید داده اند که هنوز برای ما قابل رد یا تایید نیست.

بنابراین اخبار منتشره مبنی بر تغییر استراتژی چین در قبال ایران صحت ندارد.

کد خبر: 99375 تاریخ: 97/08/06 منبع: اقتصاد آنلاین