امروز : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

 


شماره 261


» بیشتر

هدف حاکمیت شرکتی ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان از طریق بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد شرکت است؛ اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی مشوق‌ها و رویه‌هایی را ایجاد می‌کند که منافع سهامداران را برآورده کرده و همزمان به منافع سایر ذی‌نفعان شرکت نیز توجه دارد (مدیر امور ناشران شرکت بورس تهران)

با اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل می شود که مدیران به دنبال منافع بلند مدت شرکت و ذینفعان آن هستند و از قدرت و اختیارات خود در جهت منافع شخصی استفاده نکرده و از دارایی های شرکت محافظت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، به نقل از روابط عمومی شرکت بورس تهران، طوبی دهقانی، مدیر امور ناشران بورس تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف حاکمیت شرکتی ارزش آفرینی برای ذینفعان از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری و عملکرد شرکت است. اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی مشوق ها و رویه هایی را ایجاد می کند که منافع سهامداران را برآورده کرده و همزمان به منافع سایر ذی نفعان شرکت نیز توجه دارد.

وی در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفت: این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار تنظیم و در تاریخ 12 آبان سال جاری برای اجرا به شرکت ها ابلاغ شده است.

رئوس کلی ابلاغیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی

وی به رئوس کلی ابلاغیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: رئوس کلی دستورالعمل حاکمیت شرکتی مشتمل بر اصول حاکمیت شرکتی، هیات مدیره و مدیرعامل، مجامع عمومی صاحبان سهام، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و عضو مستقل هیات مدیره، پاسخگویی و افشای اطلاعات است. تمرکز اصلی دستورالعمل بر افزایش اثربخشی و کارآمدی هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای وظایف آنها است. در ضمن روابط اساسی بین هیات مدیره، حضور عضو مستقل هیات مدیره، کمیته های هیات مدیره، مدیریت اجرایی، سهامداران و سایر ذی نفعان در ساختار حاکمیت شرکت ترسیم شده است.

حاکمیت شرکتی به معنی نظارت قوی بر مدیریت اجرایی شرکت ها است

مدیر امور ناشران بورس تهران به بیان الزامات ناشران درخصوص دستورالعمل حاکمیتی شرکتی پرداخت و اظهار داشت: اولین الزام ناشر در این خصوص، تدوین نظام حاکمیت شرکتی مناسب در راستای افزایش کارایی و اثربخشی هیات مدیره و مدیریت ارشد و ایجاد و استقرار نظام نظارت کارآمد است. حاکمیت شرکتی به معنی نظارت قوی بر مدیریت اجرایی شرکت ها است؛ یعنی حصول اطمینان از اینکه کسب و کار به طور کامل با سلامت و با توجه به منافع تمامی ذی نفعان کار می کند. بنابراین، حاکمیت شرکتی آمیخته  ای از مقررات، آیین نامه های خودانتظام و بهترین رویه ها، ساختار، فرهنگ و شایستگی هیات مدیره است.

وی وظایف هیات مدیره شرکت ها در اجرای حاکمیت شرکتی را بر شمرد و گفت: تدوین اهداف و استراتژی های کلان شرکتی؛ تشکیل کمیته های هیات مدیره و فعال تر شدن هیات مدیره در فرآیند سیاستگذاری و نظارت بر امور اجرایی و نیز انجام مسئولیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذی نفعان از جمله وظایف هیات مدیره در اجرای این دستورالعمل است.

حمایت از منافع سرمایه‌ گذاران نقش دیگر هیات مدیره پس از تحقق حاکمیت شرکتی

دهقانی هم راستا کردن فعالیت‌ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که شرکتهای بورسی به شیوه ای درست، ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند کرد؛ وحمایت از منافع سرمایه‌ گذاران را از دیگر نقش های هیات مدیره پس از تحقق حاکمیت شرکتی عنوان کرد.

مدیر امور ناشران بورس تهران درخصوص مزایای اجرای این ابلاغیه و به کارگیری دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفت: رویه های حاکمیت شرکتی مناسب مطابق با اندازه و نوع شرکت قطعا برای تداوم عملکرد بلند مدت هر شرکتی لازم است. به منظور استفاده از مزایای رویه‌های حاکمیت، هر شرکتی باید با توجه به اندازه، نوع سهامداران و نوع صنعت، نظام حاکمیت شرکتی متناسبی را مطابق با استانداردهای کلی دستورالعمل حاکمیت شرکتی تدوین و اجرا کند.

اصلی ترین کارکرد حاکمیت شرکتی شکل دهی به روابط بین سرمایه­ گذاران، هیات مدیره، مدیران و سایر ذی نفعان است، که هدف آن ارزش آفرینی برای ذی نفعان از طریق بهبود فرآبند تصمیم گیری و عملکرد شرکت است. اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی مشوق­ ها و رویه هایی را ایجاد می کند که منافع سهامداران را برآورده کرده و همزمان به منافع سایر ذی نفعان شرکت نیز توجه دارد.

وی مزیت دیگر اجرایی شدن دستورالعمل حاکمیت شرکتی را به طور مناسب، ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و همچنین کارکنان، مشتریان و کل جامعه دانست و گفت: حاکمیت شرکتی به سلامت محیط کسب و کار کمک می‌کند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تشویق و منافع ذی نفعان را تامین می کند.

دهقانی به اقدامات پژوهشی بورس تهران در زمینه دستورالعمل حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش هرچه بیشتر اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از سال 93 بورس تهران اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه امتیازبندی شرکتهای بورسی از منظر حاکمیت شرکتی و سپس توصیه نامه حاکمیت شرکتی با توجه به مطالعات روز کرد.

در این امتیازبندی از معیارهای متعددی استفاده شده است. معیار، یک ابزار توسعه ای است و با هدف کمک به شرکت ها در جهت بهبود عملکرد و گزارشگری حاکمیت شرکتی تدوین شده است. بررسی شرکت ها از منظر حاکمیت شرکتی در چهار بخش حقوق سهامداران، هیات مدیره و کمیته ها، حسابرسی، افشا و اطلاع رسانی و عمدتا بر اساس اطلاعات منتشر شده و در دسترس عموم، انجام گرفته است. این اطلاعات به طور خاص از وب سایت شرکت ها، گزارشات سالانه، صورتهای مالی سالانه و میاندوره ای و سایر اطلاعات در دسترس استخراج شده است.

قانون تجارت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، دستورالعمل افشا، دستورالعمل انضباطی ناشران، پیش نویس دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مهم ترین قوانین و مقرراتی هستند که در تدوین پرسشنامه حاکمیت شرکتی از آنها استفاده شده است

لازم به ذکر است علاوه بر این در خصوص حاکمیت شرکتی کارگاه های آموزشی متعدد و بیش از 450 نفر ساعت دوره آموزشی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران توسط مدیریت امور ناشران برگزار شده است و کماکان برگزاری این دوره ها ادامه دارد.

کد خبر: 99456 تاریخ: 97/08/22 منبع: سنا